Garanţie

 Condiții generale de garanție (pentru produsele vândute cu garanție www.homebrand.ro)

 Termenul garanției de conformitate cat si a celei comerciale este de  : 24 luni de la data vânzării in cazul persoanelor fizice si 12 luni in cazul persoanelor juridice .

Clientul ne va contacta telefonic la numarul 0774420391, sau la adresa de email office@greson.ro

Pentru a beneficia de garanție  va rugam sa respectati  instrucțiunile de utilizare atașate și de a nu permite intervenții asupra produsului din partea altor persoane decât cele autorizate de catre S.C. Greson Trade S.R.L., Oradea, Olteniei nr.42.

De asemenea consumatorul trebuie  sa prezinte  certificatul de garanție și  factura (bonul de cumpărare) la întocmirea reclamației plasate la defectarea produsului. La prezentarea in unitatea de constatare produsele trebuie curatate si igienizate. Nu se accepta produse cu urme de folosire (murdarie). Produsul trimis in garantie sa fie ambalat corespunzator, sa nu sufere pe transport alte daune.

Pe parcursul termenului de garanție, produsul se  va repara sau înlocui după caz.

Consumatorul are dreptul la masuri corective din partea vanzatorului, fara costuri, in caz de neconformitate a bunurilor si masurile corective respective nu sunt afectate de garantia comerciala;
In cazul in care neconformiatatea este remediata prin reparatie, perioada de timp prevazuta in garantia comerciala de durabilitate se prelungeste cu timpul de nefunctionare a bunului, din momentul la care a fost adusa la cunostinta garantului lipsa de conformitate pana la predarea efectiva a bunlui in stare naturala de utilizare catre consumator.    

In cazul in care neconformitatea este remediata prin inlocuire, pentru bunurile care inlocuiesc bunurile neconforme, perioada de timp prevazuta in garantia comerciala de durabilitate incepe sa curga de la data inlocuirii.

Repararea sau înlocuirea produselor se va efectua conform prevederilor legale în cadrul unei perioade de timp rezonabile 15 zile calendaristice din momentul in care vanzatorula fost informat de catre consumator cu privire la neconformitate si care este stabilit de comun acord, in scris intre vanzator si consumator.

Garanția produselor nu acoperă consumabilele (site, cabluri, furtunuri, vase sticlă / plastic, cuțite, perii, teluri și altele similare), consumabile (saci, filtre, acumulatori, baterii, ș.a.), precum și părțile casabile ale produsului (carcasa, etc.), sau diversele defecte ce pot apărea în urma transportării produselor, căderii sau lovirii acestora, descărcărilor electrice sau varietăților de tensiune de la rețea, sau în cazul conectării la o rețea cu o tensiune necorespunzătoare etc.

Produsul are in componenta subansamble electronice si mecanice care necesita o manipulare atenta pentru a se evita socurile, umezeala, patrunderea de lichid in interior sau expunerea la radiatii solare sau surse de caldura.

Garanția produselor nu acoperă lipsa unui accesoriu sau a vreunei părți a produsului constatată după achiziția acestuia, in cazul coletelor cu deschidere la livrare.

Acest aparat va fi comercializat cu respectarea prevederilor OUG 140 din 2021 /141 din 2021 ( art.15)

Evidența activității de constatare  service  prestate asupra produsului (se completează numai de către unitatea de constatare service).

Condițiile în care produsul își pierde garanția:

Neprezentarea, la solicitarea reparației, a chitanței / facturii de cumpărare a produsului, însoțite de prezentul certificat de garanție ștampilat  având toate rubricile completate,nu se poate stabili daca produsul este in garantie.

Nerespectarea de către cumpărător a condițiilor de transport, manipulare, instalare, utilizare și întreținere precizate în prospectele și instrucțiunile ce însoțesc produsul la livrare și de care consumatorul a luat cunoștință.

La încredințarea produsului, spre a fi reparat, altor persoane / firme neautorizate, sau cu reparațiile efectuate de persoane neautorizate și modificări aduse produselor și accesoriilor.

În cazul în care în acest certificat de garanție s-au operat corecții de către alte persoane decât cele autorizate.

În cazul produselor utilizate în alt scop/regim de lucru decât cel casnic (birouri, hoteluri, restaurante, baruri, fast-food și

atele similare).

Neintreținerea curentă și defecțiunile cauzate de depunerile de calcar (ex. fiare de călcat, cafetiere, espressoare, fierbătoare,etc.)

 

Certificatul de garantie comerciala este formulat intr-un limbaj simplu si inteligibil, oferit clientului cel mai tarziu in momentul livrarii bunurilor.

  Prin semnarea prezentului certificat de garanție, cumpărătorul își asumă obligația de a lua la cunoștință condițiile de garanție înscrise în prezenta și faptul că a primit produsele în perfectă stare.

Ce nu acoperă garanţia?

• Deteriorările deliberate sau din neglijenţă, datorate nerespectării instrucţiunilor de utilizare sau instalare, conectarea produsului la un voltaj necorespunzător, deteriorările cauzate de reacţii chimice sau electro-chimice, rugină, coroziune, inclusiv cele produse de nivelul de duritate al apei sau condiţii necorespunzătoare de mediu.

• Consumabilele, inclusiv baterii şi lămpi.

• Componentele non-funcţionale şi decorative care nu afectează în mod obişnuit modul de folosire al produsului, inclusiv zgârieturi şi diferenţe de culoare.

• Deteriorările accidentale cauzate de obiecte sau substanţe străine şi blocarea filtrelor, a sistemului de scurgere sau a sertarului pentru detergent.

  • Deteriorarea următoarelor componente: sticlă ceramică, accesorii, ţevile pentru alimentare şi scurgere, lămpi, ecrane, butoane, învelişuri, cu excepţia cazurilor în care aceste deteriorări se dovedesc a fi cauzate de defecte de fabricaţie.

  • Folosirea produsului în alt scop decât cel casnic, de exemplu, în scopuri profesionale.

  

Costuri și taxe speciale pentru retur produs(e)

Costuri suportate de către cumpărător:

- Costuri de retur și transport curier pentru produsul în cazul căruia cumpărătorul renunță la achiziționarea produsului în termen de 10 zile de la recepția produsului;

- Cost transport curier pentru opțiunea cumpărătorului de a reexpedia produsul ce s-a constatat de către vânzător că nu îndeplinește condițiile obligatorii de aplicare procedură retur produs(e);

Costuri suportate de către vânzător:

Costuri de retur și transport curier pentru produsul în cazul căruia la recepția produsului cumpărătorul constată că:

- Produs ce nu este conform cu specificațiile din oferta vânzătorului;

- Produs ce nu este conform specificațiilor menționate în comanda cumpărătorului;

- Produs este nefuncțional în primele 24 ore de la recepție sau colete ce prezintă deteriorări.

 

Pentru sesizări și reclamații Vă rugăm să contactați furnizorul la tel. 0359170896 sau 0775354658.